ศูนย์ส่งเสริมศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชาติพันธุ์ไท

วัดไต อาเซียน (ဝတ်ႉတႆးဢႃႇသျၢၼ်ႇ)

Donate
Thai ထႆး Tai တႆးလူင်

Tai Ahom တႆးဢႃႊႁူမ်

Dehong Dai တႆးတႂ်ႈၶူင်း

Tai Dam တႆးလမ် Tai Lue တႆးလိုဝ်ႉ

Online Tai Library ႁူင်းလူလိၵ်ႈဢွၼ်ႊလၢႆး

“Tai Community Religious and Cultural Center”

"ဝတ်ႉတႆးဢႃႊသျၢၼ်ႊ"

ศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรม กลุ่มชาติพันธุ์ไท Tai peoples Cultural Center

 

เจดีย์เจ้เหลอ (Jiele Pagoda) เมืองมาว (Ruili) มณฑลยูนนาน

ၵွင်းမူးေၸႊလူိဝ် (ᥐᥩᥒᥰ ᥛᥨᥰ ᥓᥥ ᥘᥫᥝᥴ)

Tai Nue (Dehong Tai)

Thai Yai Architecture Temple

สถาปัตยกรรม ไทยใหญ่ "ปานซอย"(လၢႆးၶႅၵ်း "ပၢၼ်းသွႆး" တႆး)

Tai (Shan)
Tap Architecture Wat

หมู้บ้าน ไทดำ (မူႇဝၢၼ်ႈပီႈၼွင်ႉတႆးလမ်)

การสร้างเฮิน (บ้าน) จำลองไตลื้อ (ႁူိၼ်းပီႈၼွင်ႉတႆးလိုဝ်ႉ)

(ၸဝ်ႈသိူဝ်ၵႃႇႇၾႃႉ) King of Ahom kingdom (မိူင်းတူၼ်ႈသူၼ်ၶမ်း)


สถาปัตยกรรม วัฒนธรรม และประว้ติศาสตร์

Links