ศูนย์ส่งเสริมศาสนา และวัฒนธรรมไต

วัดไต อาเซียน (ဝတ်ႉတႆးဢႃႊသျၢၼ်ႊ)

<
Donate

Thai ထႆး

Tai တႆးလူင်

Tai Dam တႆးလမ်

“Tai Community Religious and Cultural Center (ဝတ်ႉတႆးဢႃႊသျၢၼ်ႊ)”

ယွၼ်းပွင်ႇလႅင်းႄလႈတိုၵ်းသူၼ်းထိုင်ၽူႈမီးၸႂ်ေၸႇတၼႃႇသတ်ႈထႃႇ ႁဝ်းၶႃႈတင်းသဵင်ႈ ႁႂ်ႈေပႃးလႆႈႁူမ်ႈလူႇတၢၼ်းၸွမ်းၵၼ်ၶႃႈ

เจดีย์เจ้เหลอ (Jiele Pagoda) เมืองมาว (Ruili) มณฑลยูนนาน

ၵွင်းမူးေၸႊလူိဝ် (ᥐᥩᥒᥰ ᥛᥨᥰ ᥓᥥ ᥘᥫᥝᥴ)

Tai Nue (Dehong Tai)

Thai Yai Architecture Temple

สถาปัตยกรรม ไทยใหญ่ "ปานซอย"(လၢႆးၶႅၵ်း "ပၢၼ်းသွႆး" တႆး)

Tai (Shan)
Tap Architecture Wat

หมู้บ้าน ไทดำ (မူႇဝၢၼ်ႈပီႈၼွင်ႉတႆးလမ်)

การสร้างเฮิน (บ้าน) จำลองไตลื้อ (ႁူိၼ်းပီႈၼွင်ႉတႆးလိုဝ်ႉ)

(ၸဝ်ႈသိူဝ်ၵႃႇႇၾႃႉ) King of Ahom kingdom (မိူင်းတူၼ်ႈသူၼ်ၶမ်း)


สถาปัตยกรรม วัฒนธรรม และประว้ติศาสตร์

Links